Zespół Aspergera u dzieci – objawy, diagnoza, leczenie

Zespół Aspergera u dzieci – objawy, diagnoza, leczenie

Zespół Aspergera to zaburzenie, które opisane było już kilkadziesiąt lat temu, jednak szerzej na ten temat zaczęło się mówić dopiero niedawno. Nie jest to choroba, a zaburzenie. Często określane jest mianem zespołu lub syndromu Aspergera. Jak więc objawia się on u dzieci? Jak zdiagnozować i leczyć zespół Aspergera?

Czym jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera (syndrom Aspergera) to całościowe zaburzenie rozwoju. Mieści się ono w spektrum autyzmu. Pierwsze wzmianki o tym pojawiły się już w 1944 roku, jednak określenie „syndrom Aspergera” zostało użyte dopiero w latach 80. XX wieku.

Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera

W 1989 roku opracowano kilka kryteriów, które są pomocne w diagnostyce zespołu Aspergera. Odpowiedzialny za nie był szwedzki psychiatra Christopher Gillberg. Wśród nich wymienia się zaburzenia interakcji społecznych, zaburzenia mowy i języka, zawężone zainteresowania, powtarzalne zachowania, trudności z komunikacją werbalną. Możliwa jest też niezdarność ruchowa. Ponadto dziecku wykonuje się badania słuchu i wzroku, konieczna jest analiza krwi, badania neurologiczne, genetyczne oraz testy psychologiczne.

Objawy zespołu Aspergera u dzieci

Zazwyczaj u dzieci diagnozuje się zespół Aspergera między 3. a 8. rokiem życia. Do typowych objawów, jakie mogą wtedy wystąpić, zalicza się kłopoty z porozumiewaniem się, problemy z zawieraniem przyjaźni, tworzeniem więzi, brak empatii, zaburzenia mowy, nieumiejętność współpracy z grupą i ograniczone gesty czy mimika twarzy, wytwarzanie dystansu fizycznego. Na tym jednak nie koniec. U dzieci z syndromem Aspergera typowe jest używanie pedantycznego słownictwa. Jest on perfekcyjny, jednak trudno dzieciom zrozumieć ukryte znaczenia. Mają problemy z używaniem zaimków osobowych, interesują się wybraną dziedziną, na której są wręcz obsesyjnie skupione. Zachowania dzieci z zaburzeniami Aspergera mogą być rutynowe, powtarzalne, wszystko wykonują według schematu. Bywa, że może też wystąpić ograniczona sprawność ruchowa.

Przyczyny zespołu Aspergera u dzieci

Przyczyny syndromu Aspergera nie zostały do końca wyjaśnione. Są jednak pewne przesłanki, które wskazują, co może być odpowiedzialne za wystąpienie tego zespołu. Wśród nich wymienia się toksoplazmozę, urazy okołoporodowe lub jeszcze na etapie życia płodowego, infekcje mózgu czy uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Na wystąpienie zespołu Aspergera może mieć wpływ również mutacja chromosomów, ale i wiek ojca (po 40.).

Jak leczyć zespół Aspergera u dzieci?

Zespołu Aspergera się nie leczy, ponieważ nie jest to choroba. Wprowadza się natomiast różne formy terapii, które mają ułatwić dzieciom odnalezienie się w społeczeństwie i poradzenie sobie z własnymi emocjami. Wśród metod terapeutycznych wyróżnia się terapię metodą kognitywną, terapię behawioralną, trening umiejętności społecznych, zajęcia z integracji sensorycznej i psychoterapię metodą behawioralno-poznawczą. O wyborze odpowiedniej formy powinien zadecydować specjalista.