Regulamin best4kids.pl

Poniżej opublikowano główne zasady używania strony i umieszczania tekstów na best4kids.pl.

1. Warunki generalne
1.1. Aby móc kompletnie użytkować serwis oraz dodawać w nim treści, trzeba przejść przez niepłatną rejestrację.
1.2. Rejestracja w witrynie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na postanowienia ustalone w regulaminie.
1.3. Wraz z art. 116 z 4 lutego 1994 r., niedozwolone jest kopiowanie i przedrukowywanie treści zamieszczonych na witrynie best4kids.pl. Naruszenie tego paragrafu skutkuje zawiadomieniem policji.
1.4. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za publikowany treść. Właściciel witryny nie odpowiada za straty będące rezultatem zastosowania się do felietonów zamieszczonych na stronie.
1.5. Twórca artykułu ogłasza, że ma pełne prawa autorskie.
1.6. Artykuły nie mogą być zamieszczane na innych serwisach ani przed, ani po opublikowaniu ich na best4kids.pl.
1.7. Publikacje, które nie spełniają wytycznych, zostaną odrzucone. Posiadacz strony ma prawo do odmowy bez podawania konkretnej przesłanki.
1.8. Na best4kids.pl obowiązuje ograniczenie odpowiedzialności administratora bloga. Użytkownik rozumie, że blog ma styl informacyjny, analogicznie jak prezentowane na nim felietony. Nie stanowią one sugestii ani zaleceń w sprecyzowanych realiach. Zamieszczane treści przedstawiają poglądy ich autorów. Właściciel nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodawanych pod tekstami.

2. Zamieszczanie treści na witrynie
2.1. Treść artykułu musi być niesprzeczna z zasadami polskiej poprawności językowej. Teksty z wyraźnymi pomyłkami nie zostaną opublikowane.
2.2. Zawartość artykułu powinna mieć charakter informacyjny i być atrakcyjna dla zainteresowanych.
2.3. Każdy felieton powinien być oryginalny, zastanawiający i czytelny dla odbiorców.
2.4. Zamieszczane artykuły winny mieć minimum 2500 zbs.
2.5. W tekście możliwe jest dodanie maksymalnie jednego linka w formie URL lub brand.
2.6. Tekst i linki wiodące do zewnętrznych domen nie powinny zawierać tematów sprzecznych z prawem oraz tematów dla dorosłych.
2.7. Do każdego artykułu wypada dodać zdjęcie. Zdjęcie nie może naruszać zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.